Эрэгтэй хантааз

ДХ-001 Мөнгөлөг
Дотортой хантааз
ДХ-002 Хар
Дотортой хантааз